De Club van Rome

Discrete Dynamische Modellen (incl. Rijen)
auteur: Douwe Wielenga
d.k.wielenga@gmail.com

Week 1     : Inleiding en download spreadsheetmodellen
Week 1     : Opdrachten 1: Vervuiling & Migratie
Week 2&3: Opdrachten 2: Groei & Chaos
Uitleg over cellen kopiëren op iPad
Week 3&4: Griepepidemie     Opdrachten 3
Uitwerkingen enkele opdrachten   Volkskrant over Corona-modellen

Week 4&5: Recursieve formules met de GRM; Rijen

Samenvatting Dynamische Recursieve Modellen
Uitleg over de toets
Oefentoets-tekst
Oefentoets-spreadsheet